Verloskundigen Viandenstraat

Website van de Verloskundigenpraktijk Viandenstraat Amersfoort


Zwangerschapskaart

TermBetekenis
à.t., à termeuitgerekende datum
familie anamnesemedische voorgeschiedenis van uw familie
diabetessuikerziekte
hypertensiehoge bloeddruk
gemellitweeling
congenitale afwijkingenaangeboren afwijkingen
v.vvroedvrouw / verloskundige
h.a.huisarts
G., grav., gravidazwangere (het getal dat hier wordt ingevuld verwijst naar het aantal keren dat u zwanger bent geweest).
P., paragebaard (het aantal kinderen aan dat u gebaard heeft)
L.M.laatste menstruatie
o.a.c., orale anticonceptie « de pil »
R.R., tensiebloeddruk
oedeemvochtophoping
alb., albumineeiwit (komt normaal niet in de urine voor)
red., reductiesuiker (hoort niet in de urine)
am., amenorrhoeperiode dat u niet meer menstrueert
fundusbovenkant baarmoeder
v.t., vaginaal toucherinwendig onderzoek
Hb., haemoglobinegehalteijzergehalte in het bloed, maatstaf voor bloedarmoede
MCVgeeft de voorraad ijzer in uw bloed aan
Rh.Rhesusfactor
s., symphyseschaambeen
x., xyphoïdborstbeen
n./nh.navel/navelhoogte
caputhoofd
vibivast ingedaald
bobi/bbbibeweeglijk op/boven bekken-ingang: niet ingedaald
bibibeweeglijk in de bekken-ingang: iets ingedaald
cif., caput in fundostuitligging
ball., ballottementwij voelen dat er een foetus in de baarmoeder is, maar kunnen nog geen ligging bepalen
Rb.ribbenboog